Jak określić kąt nachylenia biegu schodów [system obliczeniowy]

Kluczem do bezpieczeństwa drabiny i jej wygodnego użytkowania jest odpowiedni kąt nachylenia. Niezależnie od wybranej opcji, modelu marszowego lub śrubowego, jego nachylenie zależy od przestrzeni przeznaczonej na urządzenie. Im mniejszy obszar, tym bardziej strome schody. Dlatego konieczne jest podjęcie projektu, znając wszystkie niuanse.

Ogólna koncepcja nachylenia

Istnieją pewne standardy aranżacji schodów w prywatnym domu, ale pewne parametry zostały opracowane w praktyce i sprawdzone w czasie. Rzemieślnicy zalecają dla wygody wykonanie kąta nachylenia 45 w stosunku do poziomu gruntu. Lepiej, jeśli głębokość kroku odpowiada rozmiarowi 45 stóp. Jeśli nie jest to możliwe, wartość nie powinna być mniejsza niż 30 cm, w przeciwnym razie poruszanie się użytkownika podczas schodzenia będzie niewygodne. W przypadku, gdy szerokość kroku jest zbyt duża, będziesz musiał wykonać zbyt duże kroki. Nie jest też wygodny.

Nie zawsze można ustawić kąt nachylenia schodów o dogodnej wartości standardowej. Wszystko zależy od tego, w jakim pomieszczeniu i w jakim celu aranżowana jest konstrukcja. W takim przypadku należy wykonać specjalne obliczenia. Ten proces jest w zasadzie prosty.

Istnieje kilka sposobów obliczenia kąta normalnego:

 • Wykonuje się proste pomiary.Za pomocą taśmy mierniczej zmierz odległość między sufitem a ścianą oraz położenie najniższego stopnia.
 • Obliczenia matematyczne.W tym celu wykorzystuje się własności trójkąta prostokątnego. Jako nogi będą działać parametry wysokości ściany i wartość liniowa wzdłuż powierzchni ziemi. Przeciwprostokątna to długość biegu schodów.
Podstawowe parametry do obliczania kąta pochylenia

Maksymalne nachylenie

Istnieje kilka rodzajów schodów, podzielonych według obszaru użytkowania. Koncepcja maksymalnego kąta nachylenia jest inna dla każdego typu:

 • W przypadku schodów strażackich lub gospodarczych przewidziany jest kąt nachylenia większy niż 75.
 • W przypadku schodów domowych stosowanych w budynkach mieszkalnych zalecany jest kąt nachylenia 38-45.
 • Konstrukcje typu zaczepowego, na przykład drabiny, mają duże nachylenie - od 50 do 75.
 • Rampy są urządzeniami płytkimi, a ich nachylenie jest niewielkie – nie więcej niż 30.
 • Nachylenie mniejsze niż 300w ogóle nie jest używane w warunkach domowych. W tym przypadku uzyskuje się wersję prawie leżącą.
Kąt nachylenia w zależności od rodzaju drabiny

Na praktyce nie zawsze wyszło, aby ustawić zalecany kąt nachylenia. Na przykład w wiejskim domu można zamontować bardzo strome schody, aby wznieść się na drugie piętro.

Komfort

Normalny kąt nachylenia zapewniający komfort użytkowania odpowiada parametrom 40-45. Jedyną wadą jest masywność takiej konstrukcji klatki schodowej. Tę opcję najlepiej zaplanować w budynkach mieszkalnych o dużej powierzchni.

Do małych pomieszczeń można ustawić kąt nachylenia od 50 do 65. Ta konstrukcja jest kompaktowa, ale stopień komfortu jest znacznie zmniejszony.Użytkownikom trudno będzie wspinać się, a zwłaszcza schodzić.

Strome schody zwiększają ryzyko upadku lub obrażeń. W takim przypadku zejście najlepiej wykonać plecami do przodu.

Podczas projektowania i lokalizacji klatki schodowej należy pamiętać o komforcie. Pomieszczenie powinno być wykorzystywane w jak największym stopniu zgodnie z jego przeznaczeniem, dlatego model klatki schodowej należy wybrać najbardziej kompaktowy.

Dla wygody użytkowania należy przestrzegać następujących niuansów:

 • zamontowane są poręcze, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu;
 • szerokość stopni powinna wynosić od 22 do 33 cm;
 • wysokość stopni od 16 do 19 cm;
 • wszystkie stopnie są rozmieszczone w tym samym rozmiarze.

Na wideo:schody - jaki jest kąt nachylenia.

System obliczeniowy

Proces obliczania kąta nachylenia klatki schodowej odbywa się w kilku etapach:

1. Aby rozpocząć pracę z papierami, zmierz wysokość pomieszczenia i określ przybliżoną wartość spadku.

2. Następnie należy sprawdzić uzyskaną wartość z normami ustalonymi dla lokali mieszkalnych.

3. Jeżeli wynik pokrywa się z optymalnymi parametrami, przejdź bezpośrednio do obliczeń.

4. W przypadku, gdy kąt wynurzania nie dotyczy opcji komfortowych, dokonać korekty.

5. Jeśli pomieszczenie na to pozwala, dolny punkt można zmienić. W przeciwnym razie lepiej wybrać inny optymalny rodzaj konstrukcji.

6. Następnie przejdź do rysunku. Aby to zrobić, lepiej użyć papieru milimetrowego, uzyskuje się na nim dokładniejsze diagramy.

Graficzna metoda obliczeń oparta na wielkości kroków

Przeprowadzanie obliczeń

Przy określaniu kąta wzniesienia schodów uwzględniane są również inne niuanse. Na przykład możesz obliczyć stromość za pomocą takiego wskaźnika, jak rozmiar kroku podczas powolnego chodzenia. Jeśli schody są dwubiegowe, obliczamy kąt dla każdego elementu. Będzie to zależało od liczby stopni i wysokości bieżnika. Znacznie łatwiej jest wykonać obliczenia, jeśli projekt jest wcześniej sporządzony.

Szerokość stopni

Inna metoda obliczania nachylenia schodów opiera się na parametrach szerokości stopni i głębokości stopni. W tym celu istnieje formuła: 2a + b.Przy wartościach a (głębokość bieżnika) od 150 do 180 mm i b (szerokość stopnia) od 280 do 300 mm, wynik waha się średnio od 580 do 660 mm. Jeżeli wymiary stopnia są mniejsze niż 145 mm, to wartość oblicza się według następującego wzoru: a + b.

Zazwyczaj szerokość stopnia odpowiada rozmiarowi buta, a wysokość położenia elementów odpowiada rozmiarowi stopnia. Istnieje pewna zależność między tymi parametrami: im niższe stopnie, tym większa ich szerokość i odwrotnie.

Obliczanie długości i nachylenia

Poniższa metoda pokazuje jak obliczyć kąt nachylenia schodów za pomocą właściwości geometrycznych:

1 Odległość między podłogą a sufitem jest ustawiona. W przypadku, gdy najwyższy stopień będzie znajdował się na tym samym poziomie co podłoga drugiego piętra, należy przyjąć odległość od podłogi pierwszego piętra do podłogi drugiego piętra.

2. Otrzymany wynik jest wyświetlany na wykresie w skali i współmierny do ramienia trójkąta prostokątnego.

3. Następnie wyznaczany jest drugi odcinek. Odpowiada rzutowi klatki schodowej na podłogę pomieszczenia - odległość od ściany do położenia dolnego stopnia.

4. Na rysunku połączone są dwa odcinki i uzyskuje się skos - długość marszu. Oblicz to zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa.

5. Parametr kąta można również obliczyć matematycznie. W tym celu wykorzystywane są funkcje trygonometryczne.

Obliczenie z twierdzenia Pitagorasa jest proste: L = √ (D² + H²)

obliczone, wyciągnij wnioski dotyczące jego wielkości. Możliwe jest wybranie normalnej wartości tylko poprzez zmianę parametru rzutu klatki schodowej na powierzchnię ziemi.

Zasady GOST

Planując budowę klatki schodowej w przypadku prywatnego domu musisz przede wszystkim odnieść się do ustalonych standardów. Wszystkie są wyświetlane w GOST i SNIP:

 • Jeśli mieszkanie jest dwupiętrowe, to konstrukcje klatek schodowych są obliczane dla jednego przęsła.
 • Szerokość konstrukcji została zaprojektowana tak, aby była wygodna dla jednej osoby – co najmniej 80 cm, dla dwóch osób – co najmniej 100 cm.
 • Liczba kroków w marszu jest wyposażona w co najmniej 3 i nie więcej niż 17. Lepiej, jeśli ich liczba jest nieparzysta - pozwala to rozpocząć podchodzenie lub zejście i zakończyć je tą samą nogą.
 • Optymalny kąt nachylenia schodów na drugie piętro jest tworzony 1:1. W stopniach jest to 45. Dozwolone 1: 2, czyli od 26 do 40 stopni.

Porady ekspertów

Badanie wszystkich profesjonalistów i „wbrew”, które zostały przedstawione w artykule, sam użytkownik wyciąga wnioski z jakiego kąta nachylenia należy zbudować schody. Ale nie będzie zbyteczne przestrzeganie rad tych, którzy mają duże doświadczenie w montażu schodów:

 • Planowanie i sporządzanie schematu zaczyna się już przy projektowaniu prywatnego domu. Musi być specjalne miejsce na konstrukcję i narysowane na projekcie. Schemat pokazuje wszystkie główne parametry, a nawet liczbę kroków.
​​
 • Po wybudowaniu domu, przystępując do budowy schodów, treść planu konstrukcji będzie musiała zostać poprawiona. Na nim główne węzły i elementy są już wyświetlane bardziej szczegółowo, wskazane są wszystkie niezbędne parametry.
 • W kolejnym etapie następuje przemyślenie projektu klatki schodowej do domu, dobór materiału. Projekt jest ponownie korygowany, a niedociągnięcia eliminowane.
 • W przypadku, gdy trzeba zbudować klatkę schodową w już wybudowanym domu, należy wybrać odpowiedni rodzaj konstrukcji zgodnie z przedstawionymi okolicznościami.

Wszystkie przedstawione fakty pozwolą w większym stopniu na samodzielne obliczenie nachylenia klatki schodowej. W przypadku, gdy klatka schodowa składa się z kilku przęseł, obliczenia wykonywane są dla każdego elementu osobno. Różne schematy i kalkulatory online pomogą początkującym projektantom.

Jak wykonać pomiary do obliczenia schodów prostych (1 film)

Różne modele schodów na piętro (56 zdjęć)

.